فراموش کردم
اعضای انجمن(401) صفحه اصلی انجمن نظرات انجمن
جستجوی انجمن
مدیر انجمن: اسماعیل مختاری
بین الحرمین (karbala )    

ویژگی های زبان ترکی

منبع : http://maraveya.blogsky.com/1389/02/16/post-59/
درج شده در تاریخ ۹۲/۰۹/۱۳ ساعت 12:10 بازدید کل: 634 بازدید امروز: 1 7 می‌پسندم  
 

برای انواع دردها کلمات :

آغری/ آجی/ سیزی/ یانقی/ زوققو/ سانجی/ گؤینه مک/ گیزیلده مک اینجمک ، بکار می رود که هر کدام درد بخصوص را بیان می کنند .

آغری معادل درد فارسی است ( درد عضوی ) .

سانجی به درد کولیک احشاء تو خالی گفته میشود مانند قولنج روده ،

آجی به درد پرووکه گفته میشود مانند درد در موقع کشیدن دندان .

سیزی به درد خفیف سوزش دار گفته میشود .

یانغی معادل سوزش میباشد .

زوققو درد همراه ضربان است مانند درد آبسه ودرد عقربک انگشتان و امثال آنها .

گؤینه مک شبیه سوختن است و در دقایق اول سوختگی دیده میشود .

اینجیمک دردر موقع پیچ خوردگی مفاصل و یا درد حاصل از ضربه و سقوط میباشد .

گیزیلده مک درد شبیه گزگز کردن دردناک می باشد .

در فارسی برای تمام حالات فوق لغت درد و یا سوزش بکار می رود .

در تورکی به گریه کردن آغلاماق گفته میشود.ولی این کلمه مترادفهای زیادی دارد که هر کدام حالات مختلف گریه را بیان می کند.مثلا ”:

آغلامیسماق یعنی بغض کردن و به حالت گریه افتادن بدون اشک ریختن .

بؤزمک به معنی حالت گریه گرفتن کودک .

دولوخسونماق به معنی حالت گریه به خود گرفتن و متأثر شدن بزرگسال و پر شدن چشم از اشک میباشد .

آغلاشماق به معنی گریه دسته جمعی و تعزیه بکار میرود .

هؤنکورمک با صدای بلند گریه کردن و هؤککولده مک گریه با هق هق میباشد .

بوزلاماق با صدای بلند گریه کردن و از سرما لرزیدن میباشد .

ایچین چالماق به معنی از فرط گریه کردن گریه بدون اشک و یا هق هق نمودن است .

کؤیرلمک به معنی حالت گریه دست دادن است .

در تورکی جغتائی اینگره مک و سینگره مک به معنی یواش یواش بطور مخفی گریه کردن و سیقتاماق به معنی زیاد گریه کردن و اؤکورمک به معنی با صدای بلند گریه کردن میباشد.همچنین ییغلاماق به معنی گریه کردن و اینجگیرمک به معنی با صدای نازک گریه کردن است .

در تورکی اوُسانماق به بیزار شدن و به تنگ آمدن می گویند . بیقماق ، بئزیکمک ، بئزمک و چییریمک هم با اختلاف جزئی همان معنی را میدهد مثلا ”: چییریمک بیشتر بمعنی زده شدن میباشد .

ترپشمک به معنی تکان خوردن

و ترپتمک به معنی تکان دادن است

ولی چالخالاماق به معنی تکان دادن به منظور سوا کردن ( مثلا سوا کردن کره از ماست ) ،

قاتیشدیرماق به معنی مخلوط کردن

و قاریشدیرماق به معنی به هم زدن با قاشق و غیره .. میباشد .

ییرقالاماق به معنی تکان دادن و جنباندن

و سیلکه له مک به معنی تکان دادن درخت و یا لباس و فرش و امثال آن میبا شد .

در فارسی برای هیچکدام از این تعبیرات لغات مستقل به خصوصی وجود ندارد .

ایمرنمک ، قیمسانماق که با اختلاف جزئی به معنی آرزو کردن و هوس کردن و نیسگیل به معنی آرزوی براورده نشده و حسرت میباشد ، هیچکدام معادل مستقلی ندارند .

برای دعوا کردن کلمات متعددی بکار می رود که هر کدام شکل و حالت ویژه ای را از دعوا بیان می کنند مانند :

دؤیوشمک : همدیگر را کتک زدن

ووُروشماق : همدیگر را زدن

ساواشماق : با یکدیگر دعوا و جنگ کردن و گلاویز شدن

دیدیشمک : دعوا همراه چنگ زدن همدیگر

چارپیشماق : دعوا و برخورد به یکدیگر ، تصادم

دالاشماق : با هم دعوای لفظی کردن

دارتیشماق : با هم مشاجره کردن

چاخناشماق : با هم سر شاخ شدن

تؤتوشماق : دعوا با گرقتن همدیگر

بؤغوشماق : دعوا همراه یقه ی همدیگر را گرفتن و خفه کردن

تیپشمک و تیپکلشمک : دعوا همراه لگد انداختن به هم

خیرتدکلشمک یا فیرتیلاقلاشماق : دعوا همراه گلوی همدیگر را گرفتن

سؤیوشمک : همدیگر را دشنام دادن

دیرشمک : دعوا کردن ، رو در روی هم ایستادن

بؤغازلاشماق : گلوی همدیگر را گرفتن ، رو در روی هم قرار گرفتن ، دعوا کردن

چیرپیشماق : زدوخورد

دُروشماق : مناقشه ، مجادله ، رو در رو شدن

سؤپورلشمک : گلاویز شدن ، در هم آویختن

همچنین برای اینکه بگوئید فلانی از در وارد شد ، بسته به شخصیت فلانی و نحوه ی ورود و مناسب گوینده با وی کلمات زیر بکار میرود :

قاپی دان گلدی ( از در آمد ، بطور متعارف )

قاپی دان ایچری بویوردولار ( از در تشریف فرما شدند )

قاپیدان گیردی ( از در وارد شد ، بطور خودمانی )

قاپی دان گئچدی ( از در گذشت )

قاپی دان سؤخولدو ( از در خودش را چپاند )

قاپی دان تپیلدی ( از در خودش را به زور تو کرد )

قاپی دان دوروتولدو ( از در یواشکی تو آمد )

قاپی دان سؤروشدو ( از در سر خود آمد تو ، بمعنی مجازی )

در تورکی به مرغابی « اؤردک » گفته میشود ولی برای انواع آنها اسامی مختلف بکار میرود.مثلا” به اردک ماده « بورچین » و به اردک نر « سونا » و همچنین « یاشیل باش » گفته میشود

در تورکی برای اسب و اغلب حیوانات اهلی در هر سنی نام مخصوص وجود دارد.مثلا” « قولون » برای اسب نوزاد ، « دای » به اسب دوساله و « یولان » به اسب پنج ساله گفته میشود

برای صداهای حیوانات مختلف و عناصر طبیعت لغات ویژه ای بکار میروند مانند :

سو شیریلتیسی : صدای شرشر آب

یارپاق خیشیلتیسی : صدای خش خش برگ

اوت پیچیلدیسی : صدای افتادت باد در سبزه

گؤی گورولتوسو : صدای غرش آسمان

قافلان نریلتیسی : صدای غرش پلنگ

قوش جیویلتیسی : صدای جیک جیک مرغ

اینکلرین بؤیورمه سی : صدای گاوها

شلاله نین چاغلاماسی : صدای ریزش آبشار

همچنین در برابر کلمه « کندن » فارسی شش کلمه تورکی موجود است که هر کدام در محل و مورد خاصی بکار می رود :

قازماق : بمعنی کندن زمین و امثال آن

یولماق : بمعنی کندن مو و کندن از ریشه

سویماق : بمعنی کندن پوست و رازهزنی

اویماق : بمعنی کندن چوب و امثال آن برای منبت کاری و در آوردن چشم بکار میرود .

قوپارماق : برای کندن جزئی از چیزی

قیرتماق : برای کندن و برداشتن جزئی از چیزی و نشگون گرفتن است

این مطلب توسط موسی اصلانی بررسی شده است. تاریخ تایید: ۹۲/۰۹/۱۳ - ۱۲:۲۰

1
2
1 2


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم